FANDOM


Šiame puslapyje aprašomi žingsniai atliekami, norint apbirėžti (gauti) matematinę sąvoką 1 iš startinės pozicijos 0.

  1. Parašome: "$ \forall $ reiškia "kiekvienas""
  2. Remdamiesi tuo, kad mes išmokstame naujų pavadinimų siedami girdimus ar matomus simbolius su reikšme, ir tik po to savo mintyse šią patirtį abstrahuojame į sąvoką, ši sąvoka bus apibrėžta tuomet, kai bus nurodyti visi leistini jos vartojimo atvejai. Tam pateikiame lentelę:
Regimas vaizdas Reikšmė
$ \forall $ žodis kiekvienas žodis
$ \forall $ skaičius kiekvienas skaičius
$ \forall $ skaičius turi žymenį kiekvienas skaičius turi žymenį
$ \forall x $ galime rasti $ y $ didesnį už $ x $ kiekvienam $ x $ galime rasti $ y $ didesnį už $ x $.
(Čia $ x $ ir $ y $ žymi daiktus iš skirtingų grupių.)
Šis puslapis dar nėra visai pabaigtas, ir gali būti redaguojamas papildant naujais pavyzdžiais.